Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Kịp thời đánh giá thực tiễn, đề ra những quyết sách lớn

Sau hai ngày rưỡi làm việc (từ ngày 15 đến 17/5) khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) khóa XIII đã cơ bản hoàn thành các nội dung đề ra, tạo thêm khí thế và động lực mới đưa các Nghị quyết của Đảng tiếp tục đi sâu, mang tới những tác động tích cực và dài hạn cho sự phát triển của đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Trong dịp phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tôi lại nhắc nhở và lưu ý rằng: Kết quả và thành công của Đại hội là rất quan trọng, tuy nhiên đó cũng mới chỉ là bước mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không; có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho Nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhắc lại như thế trong bài phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần này.

Giữa hai thời điểm người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh tinh thần ấy, rằng quan trọng phải "biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động", là nửa nhiệm kỳ Đại hội, tức hai năm rưỡi. Trong khoảng thời gian ấy, rất nhiều biến động khôn lường của hiện thực khách quan, trong nước và thế giới, cùng dồn nén bao công việc mà Đảng, Nhà nước ta phải ứng phó, trong đó không ít tình huống khẩn cấp, "phi truyền thống", như đại dịch Covid-19 kéo theo bao hệ lụy, mà đến nay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bởi thế, đây là một Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; để từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII và cả những tầm nhìn xa hơn đã vạch ra.

Cụ thể, tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Trung ương với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, phát huy năng lực, vai trò cá nhân đã cho ý kiến rất xác đáng nhằm hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ.

Trung ương đã tập trung phân tích, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những ưu điểm, kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; phân tích những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ Đại hội khóa XIII đến nay. Phân tích, dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh, tình hình mới, những xu hướng, vấn đề lớn có thể xảy ra trên thế giới và trong nước. Từ đó đề xuất những chủ trương, quyết sách lớn và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Trung ương biểu quyết thông qua Báo cáo, làm cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục phát huy những ưu điểm, bài học kinh nghiệm thành công có được trong nửa đầu nhiệm kỳ, khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tồn tại để hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách được Đảng và Nhân dân giao phó, ủy thác.

nội dung lấy phiếu tín nhiệm, trên cơ sở tổng kết việc lấy phiếu tín nhiệm các quy định của Bộ Chính trị khóa XI và khóa XII, ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Quy định số 96-QĐ/TW, và ngày 6/4/2023 đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/TW "Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII"; các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phát huy dân chủ, thẳng thắn, khách quan thảo luận, cho ý kiến bằng chính lá phiếu của mình.

Đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh. Việc lấy phiếu tín nhiệm bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay. Mục đích quan trọng nhất nhằm thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Bên cạnh đó, các nội dung quan trọng khác cũng được Hội nghị tập trung phân tích, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những ưu điểm, kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; siết lại kỷ cương; phân tích những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ Đại hội XIII đến nay.

Hội nghị đã phát huy sức mạnh của trí tuệ tập thể, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, tôn trọng thực tại khách quan để kịp thời hoàn thiện, làm phong phú hơn lý luận; từ đó vạch ra những kế hoạch trước mắt đúng và trúng để từng bước hoàn thành các mục tiêu lâu dài mà Đảng cùng nhân dân ta đã chọn và kiên trì đi tới.

"Chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn, thách thức; mà trái lại, cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII".

(Trích phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).