Bản lĩnh Việt Nam
07:50 19/01/2012
Tân Mão khép lại, Nhâm Thìn mở ra trang mới của đất nước ta với niềm hy vọng mới, át đi những trăn trở, băn khoăn trước nền kinh tế - xã hội đang tiếp tục đối mặt với những diễn biến không thuận do tác động của lạm phát, dịch bệnh, thiên tai và tình hình phức tạp ở khu vực và thế giới...
02:13 21/06/2011
Máy tính nói riêng và  công nghệ thông tin nói chung đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Nó mang lại nhiều tiện ích cho nhân loại. Giới hạn bài này chỉ đề cập những mặt trái của máy tính, của công nghệ thông tin với hội chứng "nghiện" trò chơi điện tử nhằm tìm kiếm giải pháp hạn chế ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, đời sống tinh thần, học tập, sinh hoạt xã hội của lớp trẻ...
03:57 18/03/2011
Công điện số 162/CÐ-TTg ngày 9-2-2011 của Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ: "Trong những năm qua, công tác tổ chức và quản lý lễ hội ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, du lịch.
10:22 12/01/2011
Tháng 6-2010, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Người khuyết tật, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục thúc đẩy trách nhiệm của cộng đồng, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011.
02:49 16/12/2010
Ðã có thời gian trên báo chí, người ta sử dụng từ tặc (giặc) một cách vô tội vạ. Bắt đầu: lâm tặc (kẻ chặt phá rừng như giặc), đến cẩu tặc (kẻ bắt trộm chó), ngư tặc (đánh cá bằng điện, chất nổ), vàng tặc (kẻ khai thác vàng), cát tặc, đất tặc, kim tặc (dùng kim đâm phụ nữ)... Việc lạm dụng từ tặc như thế là không đúng nữa, có khi không đúng từ. Tặc là chữ nho, thì đi theo nó phải chữ nho (lâm tặc: lâm là rừng) ghép một chữ nho với một chữ nôm (ví dụ cát tặc) là không đúng (phải gọi là sa tặc).