Kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Xốc lại quy trình "Cầm cân nảy mực"

Lời tòa soạn - Kiểm định chất lượng đã dần trở thành một hoạt động không thể thiếu tại tất cả cơ sở giáo dục đại học trong cả nước. Nhưng để hoạt động này thật sự phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển của đất nước, thì vẫn phải cần nhiều nỗ lực hơn nữa.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều cơ sở giáo dục chú trọng đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong ảnh: Thầy và trò Trường đại học Phenikaa. Ảnh: Hoài Nam
Nhiều cơ sở giáo dục chú trọng đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong ảnh: Thầy và trò Trường đại học Phenikaa. Ảnh: Hoài Nam