Giếng làng

Không còn ai gánh nước giếng làng

Tiếng gầu lịm vào bờ đáMặt trời lặn dưới đáy chiều váng đỏ

Giấc ngủ bầy rêu xám vỉa gạch già

Nụ cười đầy nón

Ai đổ ra lênh láng thềm hoang

Tôi đã uống no đời thôn dã

Mảnh trăng cong vục cạn giếng làng

Thiếu nữ chiều nay thôi hong tóc

Khuya đường ngõ vắng lặng thùng khua

Tôi biết bao nàng tiên áo gụ

Đã vục từ lòng giếng những giọt mơ...

Mặt giếng cũ như mắt quê để ngỏ

Tôi về soi, ứa vỡ mạch nguồn.