Những lời hứa... nhẹ

Thứ Năm, 11-11-2021, 15:43

Ba loại hình ca kịch truyền thống: chèo, cải lương, múa rối và kịch nói sẽ được đầu tư gìn giữ và phát huy - đó là nội dung được nêu trong Kế hoạch số 250/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca kịch truyền thống Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025. Một thông tin làm ấm lòng những người làm nghề, và những ai yêu mến nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Theo văn bản vừa được ban hành ngày 5/11/2021, Hà Nội sẽ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền và người dân, nhất là thế hệ trẻ, để tập trung bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, chú trọng bốn loại hình đã nêu ở trên, với những phương thức, mục tiêu và nguồn lực thực hiện rõ ràng, cụ thể. Ưu tiên hàng đầu trong các phần việc là công tác tuyên truyền về bốn loại hình nghệ thuật, được tiến hành song song với hoạt động sưu tầm, xây dựng danh mục các loại hình nghệ thuật ca kịch truyền thống chuyên và không chuyên; đồng thời tập trung phục dựng một số vở diễn cổ, trích đoạn, làn điệu tiêu biểu để lưu giữ và giới thiệu. Thành phố sẽ dành nguồn lực, đầu tư kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng đội ngũ kế cận, đưa nghệ thuật truyền thống vào các chương trình du lịch, giáo dục... và nâng cấp cơ sở vật chất cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp.

Cũng cần nhắc lại, Hà Nội là một trong số rất ít địa phương trên cả nước khởi động và hoàn thành việc kiểm kê danh sách di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể. Các loại hình nghệ thuật truyền thống luôn nằm trong danh sách ưu tiên đầu tư bảo tồn và phát huy, với nhiều hoạt động liên hoan, hội diễn chuyên và không chuyên được tổ chức định kỳ. Với các kế hoạch và mục tiêu đặt ra cho từng giai đoạn, đều được đánh giá, tổng kết và, đều... không lỡ hẹn.

Trong bối cảnh, nhiều năm nay, những mục tiêu, lời hứa đầu tư cho văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống, thường xuyên bị bỏ qua, bỏ quên, và xếp vào phần hạn chế trong các báo cáo tổng kết thường niên của hầu hết các địa phương trong cả nước, những bản kế hoạch ít khi lỡ hẹn của Thủ đô thật sự đáng trân trọng.

Luân Vũ