Hoa tương tư

Thứ Hai, 20-06-2022, 14:25

Tôi nghe có một dòng sông

Chảy trong ngọn gió thổi không bến bờ

Và con thuyền chở giấc mơ

Dựng lên như một lá cờ ban mai

Câu thơ ngắn, cuộc đời dài

Đêm qua tôi chạy ra ngoài chiêm bao

Và em, em tự thuở nào

Gọi tôi trong những thì thào đêm mưa

 

Trên đầu rực ánh nắng trưa

Con thuyền thương nhớ cũng vừa sang ngang

Rồi từ cõi ấy mênh mang

Lòng tôi nở một đóa vàng tương tư

Hà Đông, 28/5/2022

NGUYỄN QUANG THIỀU