Niềm tin vào con người

“Người trên đường đời” vừa được NXB Hà Nội và tác giả Hồ Quang Lợi ra mắt. Cuốn sách là tổng hợp 50 bài viết từ năm 1994 đến 2024 với 4 chủ đề theo 4 chương: “Người giữa phong ba”, “Phẩm cách”, “Chở bao nhiêu đạo”, “Ánh sáng của lương tri”.
0:00 / 0:00
0:00
Niềm tin vào con người

Cuốn sách viết về những con người đã tạo ra những dấu ấn sâu sắc qua gần 45 năm cầm bút của nhà báo Hồ Quang Lợi, trong đó có nhiều người là lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và của các nước trên thế giới. Với vai trò, sứ mệnh, trong những hoàn cảnh đặc biệt, họ đã có đóng góp quan trọng đến dòng chảy lịch sử Việt Nam. Đó còn là những con người mà bước đường gian truân, thử thách và cống hiến của họ là những ánh lửa đẹp nhân lên niềm tin về những giá trị đích thực trong cuộc sống… Chia sẻ về cuốn sách, nhà báo Hồ Quang Lợi tâm sự: “Chúng ta có được như ngày nay vì đất nước này có những con người như thế, vì đất nước này có những người bạn quốc tế như thế. Lịch sử có tính lâu dài cũng như các vấn đề nóng của thời cuộc, đời sống đất nước và quốc tế… thì đều góp mặt ở trong cuốn sách này”.

Nhận ý tưởng nghệ thuật hướng đến người khuyết tật

Viện Goethe tại Hà Nội đang kêu gọi các nghệ sĩ, các nhóm và tổ chức về việc đề xuất ý tưởng và hợp tác trong việc quan tâm đến người khuyết tật tại Việt Nam. Cùng với đó, gợi mở tiềm năng thực hành của nghệ thuật bao hàm, thúc đẩy việc hưởng lợi từ tiếp cận nghệ thuật của mọi người trong xã hội, bao gồm cả người khuyết tật.

Các ý tưởng và đề xuất sẽ có cơ hội được hỗ trợ và thực hiện dự án trong năm 2024. Viện Goethe sẽ hỗ trợ kinh phí; đóng góp và kết nối chuyên gia trong lĩnh vực liên quan ở Việt Nam và Đức nhằm phát triển và hoàn thiện dự án; tổ chức các workshop theo những chủ đề dựa trên các ý tưởng và dự án được chọn. Hạn nộp ý tưởng là 31/7/2024. Viện sẽ thông báo kết quả ý tưởng và dự án được chọn chậm nhất vào cuối tháng 8 và triển khai từ tháng 9 năm nay.