Nâng tỷ lệ hài lòng của người dân

Để nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, gốc rễ nằm ở con người, ở đội ngũ cán bộ công chức.
0:00 / 0:00
0:00
TP Hồ Chí Minh nỗ lực nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân về cải cách thủ tục hành chính.
TP Hồ Chí Minh nỗ lực nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân về cải cách thủ tục hành chính.

Mắt xích then chốt

Tại Quận 1, ngay từ đầu năm, quận đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 10 phường rà soát bổ sung các quy chế, quy định cụ thể nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Tổ chức kiểm tra công vụ nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Theo Chủ tịch UBND Quận 1 Lê Đức Thanh, đây sẽ là căn cứ để quận bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Chủ tịch UBND Quận 3 Phạm Thị Thúy Hằng cũng thông tin, quận luôn nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân một cách nhanh nhất. Những hồ sơ có thể giải quyết được thì giải quyết ngay; hồ sơ cần xác minh thì công chức, viên chức trực tiếp hướng dẫn hoặc gửi văn bản. Nhờ đó, tỷ lệ hài lòng của người dân ngày càng được nâng cao. Tại Quận 12, Phó Chủ tịch UBND quận Đậu An Phúc cho biết, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tại quận đạt trên 99,9%, tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính quận đạt 99,57%. Đây là kết quả của công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân, cơ quan, tổ chức; trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại quận.

Tương tự, ứng dụng Công chức trực tuyến và Quận 7 trực tuyến cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, đã giúp lãnh đạo Quận 7 theo dõi hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Với việc theo dõi sát sao các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, khâu nào chậm, lãnh đạo quận sẽ nhắc nhở bằng tin nhắn. Qua đó, vừa đôn đốc cán bộ, công chức bảo đảm tiến độ công việc, vừa kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để giải quyết thông suốt việc của người dân. Nhờ đó, trên 99% hồ sơ hành chính ở Quận 7 được giải quyết đúng hạn…

Nâng cao trách nhiệm công vụ

Mỗi năm TP Hồ Chí Minh giải quyết hơn 20 triệu thủ tục hành chính, trong đó 99% đúng hẹn, nhưng vẫn còn hơn 20 nghìn thủ tục trễ hẹn. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp cho thấy, chỉ có 0,2% ý kiến là không hài lòng. Song, nếu so 20 triệu hồ sơ mỗi năm thì có trên 20 nghìn hồ sơ không hài lòng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, trách nhiệm công vụ thể hiện ở trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm tham mưu đề xuất. Những nội dung này trước đây đội ngũ cán bộ thành phố làm rất tốt, luôn năng động sáng tạo để tìm cách giải quyết các thủ tục cho người dân. Từ đó tạo nên phong cách năng động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, gần đây phong cách này có lúc, có nơi, có vẻ chùng xuống, không còn hăng hái, năng nổ như trước, thậm chí có trường hợp không dám đề xuất gì. Để khắc phục, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao công tác đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu. Bởi, người đứng đầu còn sợ, còn đùn đẩy trách nhiệm, không muốn tham mưu những vấn đề khác biệt, chắc chắn sẽ không giải quyết được hồ sơ, không phát triển.

Đồng thời, TP Hồ Chí Minh cũng xác định hàng quý đều đánh giá hiệu quả hoạt động của thủ trưởng các sở, ngành, địa phương trên cơ sở giải quyết những vấn đề tồn tại hiện nay. Không để tình trạng công việc không chạy nhưng vẫn được đánh giá cao. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm trên 20 nghìn hồ sơ còn tồn đọng và giải quyết nhanh những hồ sơ mới. Thành phố cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát những trường hợp đang tồn đọng, xác định nguyên nhân, phân thành các nhóm để giải quyết. Không để xảy ra tình trạng hồ sơ nằm trong cơ quan mà người dân hỏi không thể trả lời, phải công khai minh bạch công tác giải quyết đến người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện…