Gió trên đỉnh Cao Nguyên

Thứ Bảy, 18-07-2020, 15:59

Ta đứng trên đỉnh trời
Nhìn Cao Nguyên cuộn vỗ
Những nổi chìm của gió
Rùng rùng sóng trùng khơi
 
Gió thét gào hụt hơi
Buôn như hàng đảo nhỏ
Đại bàng lượn canh trời
Những quả đồi vò võ
 
Chỉ có gió và gió
Thổi bạc phếch mái đồi
Đàn voi đi ngang trời
Nhuộm bụi hồng tiền sử
 
Cao Nguyên trầm tư lự
Như dáng đứng ngàn năm
Gió từ vùng xa xăm
Đi qua miền tiền sử…

ĐỖ TOÀN DIỆN