Ra mắt bộ sách điện tử "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình"

Trên nền chất liệu nội dung bộ phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình" đã được phát sóng rộng rãi trên tất cả các kênh, đài truyền hình toàn quốc đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xây dựng bộ sách điện tử tổng hợp gồm 90 tập tương ứng với các tập phim đã được phát sóng.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng hoa cho đại diện Ban biên soạn bộ sách. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng hoa cho đại diện Ban biên soạn bộ sách. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Bộ phim phản ánh một cách có hệ thống, đầy đủ, xuyên suốt về cả một quá trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giành độc lập dân tộc, ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc; khẳng định công lao to lớn của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho sự nghiệp cao cả của dân tộc...

Có thể nói, đây là sáng kiến độc đáo của Báo Nhân Dân khi xây dựng Bộ sách điện tử trên nền bộ phim tài liệu "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình" tận dụng nhiều tư liệu, thông tin quý sắp xếp thành hệ thống xuyên suốt, trở thành một sản phẩm độc lập phát hành trên internet, dễ chuyển tải, sử dụng được trên nhiều thiết bị điện tử.

Trong quá trình thực hiện, Ban biên soạn đã huy động sự tham gia của nhiều chuyên gia, đội ngũ chuyên về biên soạn sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp nhóm làm phim để bảo đảm đầy đủ các yếu tố nghe, nhìn, đọc theo tiêu chí đặt ra của một bộ sách điện tử tổng hợp. Với cách trình bày mới, bộ sách giúp người xem, người đọc có thể lựa chọn theo dõi từng sự kiện hoàn chỉnh được kết hợp ngôn ngữ điện ảnh.

Từ 90 tập phim ban đầu, Ban biên soạn đã bổ sung tư liệu để chuyển thành hơn 1.000 clip về các sự kiện lịch sử một cách hoàn chỉnh với hình ảnh, âm thanh, giúp khán giả dễ dàng tiếp cận trên đa nền tảng với hạ tầng kỹ thuật khác nhau, phát hành trên internet ở địa chỉ chính thức http://bienniensuvietnam.vn/.

Sự ra đời của bộ sách đặc biệt này sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, xuyên tạc sự thật về lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước và các lãnh tụ, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng và toàn xã hội.