Nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

NDO - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 790/QĐ/TTg thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
0:00 / 0:00
0:00

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Cùng với đó, triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Ban chỉ đạo do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban. Nhiều bộ trưởng và thứ trưởng các bộ, ngành tham gia Ban chỉ đạo.

Có thể thấy rằng, sau hơn hai năm đất nước chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách là triển khai công cuộc phục hồi kinh tế một cách nhanh chóng. Nắm bắt tình hình, tranh thủ cơ hội, tận dụng thời cơ, thời gian qua, những chính sách để nền kinh tế có thể phục hồi, tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững đã được Chính phủ ban hành. Những thế mạnh, tiềm năng trong xã hội và quyết tâm phục hồi, phát triển đất nước sau đại dịch đã sẵn sàng được khơi dậy, phát huy.

Từ những kết quả đạt được trong công tác kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Việt Nam đã mở cửa thành công trên nhiều lĩnh vực kinh tế, du lịch, hoạt động văn hóa, thể thao... Các đoàn khách quốc tế đã dần xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiều địa phương đang mạnh dạn cải tiến, gỡ bỏ những rào cản vốn hạn chế tiềm năng, nội lực của địa phương mình để tìm kiếm, tận dụng các cơ hội hợp tác, đầu tư. Nhiều vùng nông nghiệp đang được chuyên canh hóa và trở thành đầu mối cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch, chuẩn về chất lượng và hiệu quả về kinh tế.

Tin rằng, với quyết tâm cao và tinh thần kiến tạo mạnh mẽ của Chính phủ, cùng những hành động nhanh chóng, cụ thể của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, diện mạo đất nước sẽ nhanh chóng khởi sắc sau đại dịch Covid-19. Đó là cơ sở quan trọng góp phần ổn định đời sống, xây dựng xã hội phát triển bền vững, an toàn, văn minh, hiện đại.