Chiều Vân Đồn

Đến Vân Đồn
Chiều hoang sơ hồn đảo
Mây lang thang xuống cảng Cái Rồng...

Qua Bái Tử Long
Quan Lạn ráng mênh mông
Bãi Dài đó, cát trải màu mê đắm
Những con thuyền nằm cạnh nhau mắt nhắm
Ngủ quên trong thầm thĩ gió phi lao
Con sá sùng,
Nằm trong cát nôn nao...

Này Sơn Hào triều lên bãi sóng to
Này Minh Châu dịu êm như con gái
Đảo Ngọc Vừng đẹp một màu huyền thoại
Về Ba Mùn nghe táu, sến lao xao...

Vân Đồn ơi!
Hòn ngọc giữa ba đào
600 đảo làm giậu phên Tổ quốc
Tìm Soi Nhụ
Soi Mắt Rồng xanh suốt
Qua sông Mang nhớ danh tướng Khánh Dư
Núi Làng Vân mây phủ đỉnh thái hư
Che lớp lớp một Vân Đồn thương cảng

Theo gió mùa về Cái Bầu trời rạng
Mới thấy biển mở lòng ôm đất vào trong...