Cây vẫn chờ em

Em trồng cây bàng vào mùa chúng mình bên nhau

Cây còn ấm hơi người mà giờ đây em phương nào

biền biệt…

Cây hun hút nhớ về em qua từng cơn gió rét

Ðã bao đêm cây không ngủ nghe gió đông về

Lá đỏ bay mang mùa đông đi

Cây lặng đau rứt lá ứa ra từng giọt…

Mùa xuân chưa về kịp

Lòng anh thắp tia nắng ấm

Cho cành khô bật chồi

Cây gánh hai mùa trước sau

Mùa lá rụng, mùa cây bung hoa trái

Mùa lá trút ngập lòng anh

Mùa hoa nở những lời anh nói

Cây vẫn chờ vẫn đợi

Em đã xa rồi chẳng bao giờ quay trở lại

Chỉ những cánh chim trở về mỗi mùa trái bàng thơm

Bao năm rồi cây vẫn ấm tay em…

NAM THANH