Áo chàm

Trồng bông từ năm chín tuổi

Sợi se khi mới lên mười

Căng nên sợi ngang của đất

Dệt lên sợi dọc của trời

Tìm hái lá chàm về nhuộm

Sắc màu từ thuở cha ông

Ai đẹp như trăng mười sáu

Nõn nà thắt đáy lưng ong

Ðể ai đem về nỗi nhớ

Màu xanh của núi, của rừng

Bắc núi làm thang dạm hỏi

'Áo chàm' e lệ mắt nhung

Văng vẳng đâu đây câu lượn

Bay về Ba Bể chơi vơi

Ðộc mộc trong sương bảng lảng

Ánh hồ thẫm áo em tôi

Trời thắm trên đầu bát ngát

Rừng già huyền ảo lung linh

Áo mang sắc màu xứ sở

Trời mây non nước quê mình.