Khơi dậy sức mạnh văn hóa

Thêm chính sách thúc đẩy văn nghệ Tây Nguyên

NDO - Thời gian qua, Đảng và Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành đã dành sự quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các Hội văn học, nghệ thuật, văn nghệ sĩ được cống hiến, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị. Từ những cơ sở đó, rất cần những sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên, liên tục của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để các hội, các văn nghệ sĩ có điều kiện cống hiến, sáng tác được những tác phẩm mới có giá trị cao hơn nữa, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công chúng trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Cần tăng cường đầu tư cho các không gian văn hóa nghệ thuật tại Tây Nguyên. Ảnh: QUANG HƯNG
Cần tăng cường đầu tư cho các không gian văn hóa nghệ thuật tại Tây Nguyên. Ảnh: QUANG HƯNG

1/Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, các Hội văn học, nghệ thuật vùng Tây Nguyên đã xây dựng nhiều chương trình, hoạt động triển khai tinh thần của Hội nghị văn hóa tùy đặc thù và điều kiện của địa phương. Đó là định hướng qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; tổ chức nhiều chương trình trực tuyến qua internet như tọa đàm văn học, nghệ thuật, giới thiệu tạp chí với tác phẩm sáng tác có nội dung tích cực, lạc quan, động viên cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19…

Trong giai đoạn hiện nay, các Hội văn học, nghệ thuật ở khu vực Tây Nguyên cũng đồng thời xây dựng những chương trình, kế hoạch đưa tác phẩm văn học nghệ thuật về với người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức phong phú và thiết thực. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng bằng nhiều hình thức phong phú. Các Hội cũng quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức hội, tăng cường công tác chỉ đạo để tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ không ngừng sáng tạo, chú trọng tìm kiếm, bồi dưỡng các tài năng văn học, nghệ thuật trẻ, nhất là người dân tộc thiểu số.

2/Một đòi hỏi lớn hiện nay, xuất phát từ thực tế: Việc xây dựng tổ chức Hội muốn vững mạnh và phát triển toàn diện, thì phải không ngừng đổi mới và sáng tạo. Mặc dù vậy, mô hình tổ chức các Hội văn học, nghệ thuật khu vực còn có một số bất cập nhất định. Biên chế làm việc của các Hội rất ít, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan hội phải kiêm nhiệm nhiều việc; cán bộ viên chức làm việc tại Hội không được hưởng phụ cấp công vụ cũng như phụ cấp ưu đãi của ngành. Chính vì những yếu tố trên mà khó thu hút được người trẻ tuổi, có tài, đủ điều kiện tiêu chuẩn, giỏi về chuyên môn, uy tín về đảm nhiệm công tác chuyên trách tại các Hội văn học, nghệ thuật.

Trong khi đó, đời sống của văn nghệ sĩ, nhất là văn nghệ sĩ vùng sâu, vùng xa tại Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều người không trụ lại lâu dài với niềm đam mê văn học, nghệ thuật vì gánh nặng của cuộc sống; tác phẩm sáng tạo nên không có tiền để in ấn, không có điều kiện để quảng bá rộng rãi, điều kiện đi thực tế hạn chế; nguồn quỹ hỗ trợ ít ỏi từ T.Ư cấp về cho Hội văn học, nghệ thuật địa phương thì rất chậm; nguồn kinh phí của các địa phương cấp cho hoạt động văn học, nghệ thuật còn hạn chế do ngân sách tỉnh còn nghèo, chịu nhiều ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19… Những khó khăn ấy đã tác động không nhỏ đến tinh thần, cuộc sống, sự nhiệt tình sống hết mình vì nghệ thuật của văn nghệ sĩ.

Song song đó, trước tình hình thực tế của báo chí nói chung, tạp chí ở các Hội văn học, nghệ thuật tại khu vực Tây Nguyên gặp không ít khó khăn. Sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ chuyên trách thực hiện làm tạp chí, không có hoặc nếu có thì rất ít biên chế. Kinh phí hoạt động thường xuyên hạn hẹp, nhuận bút thấp, công tác phát hành còn hạn chế, tạp chí in ra không phát hành được đông đảo công chúng vì nhiều lý do khách quan…

Để phát huy tốt nhất vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước, các Hội văn học nghệ thuật Tây Nguyên cần được các cơ quan, ban, ngành T.Ư tạo nhiều điều kiện tốt nhất về kế hoạch kinh phí hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật từ nguồn ngân sách nhà nước. Đồng thời tăng hỗ trợ cho hoạt động văn học, nghệ thuật theo tinh thần Kết luận 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, có cơ chế, chính sách cụ thể với các Hội văn học nghệ thuật tại các địa phương về hưởng các chế độ phụ cấp công vụ như các đối tượng khác tại các cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, cần có các chính sách thu hút người tài giỏi, có năng lực quản lý về công tác tại các cơ quan Hội văn học nghệ thuật, tạp chí văn học nghệ thuật. Đối với văn nghệ sĩ, cần có các chế độ đãi ngộ với văn nghệ sĩ tài năng, nhất là động viên văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số; tạo điều kiện về vật chất để họ có thể bảo đảm cuộc sống, công bố tác phẩm rộng rãi đến công chúng. Chỉ như thế mới có thể kích thích tốt tinh thần sáng tạo, gắn bó và đóng góp cho quê hương, xứ sở.

Sáng tạo văn học, nghệ thuật là sứ mệnh, là hạnh phúc và là trách nhiệm đối với mỗi người văn nghệ sĩ. Và để phát triển văn học, nghệ thuật trong xu thế vận động không ngừng của đất nước thì những nguyện vọng và mong muốn ấy chắc chắn sẽ có được nhiều thành công hơn nữa khi Đảng và Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành tiếp tục dành sự quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các Hội văn học nghệ thuật, hàng nghìn văn nghệ sĩ có thể cống hiến tốt hơn, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị.