Cơ hội sửa mình

Cho tới thời điểm này, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta đã cho thấy nhiều kết quả đáng khích lệ.
0:00 / 0:00
0:00

Dư luận xã hội cho thấy người dân ngày càng thêm tin tưởng vào quyết tâm làm trong sạch hệ thống chính trị do Đảng, Nhà nước ta phát động. Những tín hiệu từ thực tế đang trở thành minh chứng cụ thể và chính xác nhất cho thấy quyết tâm ấy đang được các cơ quan chức năng tiến hành một cách nhanh chóng, quyết liệt.

Ngày 19/11 vừa qua, tại cuộc tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Đây là cuộc đấu tranh trong chính chúng ta, trong mỗi con người chúng ta, cho nên phải làm kiên trì, làm bền bỉ, phương pháp đúng, nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, chứ không phải cốt xử nặng. Chúng ta khuyến khích ai đã trót “nhúng tràm” thì rửa tay đi.

Nhìn vào thực tế, trong thời gian ngắn gần đây, đã có nhiều cán bộ có chức có quyền bị xử lý kỷ luật đảng và phải chịu trách nhiệm về mặt nhà nước. Thậm chí có một số cán bộ đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật do những sai phạm mà mình cùng với những đồng sự đã từng gây ra. Có thể thấy rằng mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ hơn giữa phòng, chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá mới. Công cuộc đấu tranh với những sai phạm trong chính nội bộ không chỉ tập trung ở một địa bàn, địa phương nào cụ thể, mà đang diễn ra rộng khắp. Bởi theo như chủ trương chỉ đạo của Đảng, hiện nay không chỉ ở Trung ương mà tất cả các tỉnh, thành phố đều đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Từ đó cho thấy quyết tâm phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, thu hồi lại tài sản cho Nhà nước và nhân dân đã lên tới mức độ cao nhất.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương đã có chủ trương khuyến khích cán bộ có sai phạm thì tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của đã tham ô, tham nhũng thì sẽ được miễn giảm, xử nhẹ hơn. Đây là cái mới, rất nhân văn. Tổng Bí thư đề cập đến việc một số Ủy viên T.Ư Đảng tự giác xin thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời, những ai đã có sai phạm đều có cơ hội được tự nhìn nhận, sửa sai và thay đổi mình.

Từ những quyết tâm và hành động theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ quyết liệt thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân thêm tin tưởng rằng, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới để bảo vệ sự trong sạch trong Đảng và các cấp chính quyền. Đây cũng được xem như cơ hội cho những cá nhân sai phạm được phép tự sửa mình trước khi phải chấp hành những chế tài từ pháp luật.