Thị trường chứng khoán

Đỉnh cao, đáy sâu và mối lo

Thứ Năm, 25-11-2021, 17:03

LTS - Với mức thanh khoản liên tiếp lập đỉnh, thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt chứng khoán Singapore và không thua kém thị trường Thái Lan. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu nâng hạng trước năm 2025 theo tiêu chuẩn của FTSE Rusell và MSCI, đồng thời trở thành một trong bốn thị trường lớn khu vực ASEAN, cần có biện pháp can thiệp đúng lúc để bảo đảm tính minh bạch, ngăn ngừa làn sóng cổ phiếu rác... giúp thị trường phát triển bền vững.

Tổ chức chuyên đề: LƯU HƯƠNG GIANG và LÊ ĐỨC NGHĨA