Nỗ lực cho bầu cử thành công tốt đẹp

HOÀNG HOA
Thứ Năm, 13-05-2021, 16:20

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đến gần. Trong thời gian qua, ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tiếp đến là kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV, các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của toàn dân đã được nỗ lực chuẩn bị trong một không khí khẩn trương.

Cả trong những ngày gần đây, khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bắt đầu hoành hành dữ dội, thì công tác chuẩn bị, tuyên truyền trong nhân dân, vận động cử tri sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu 23-5 tới đây tiếp tục được đẩy mạnh trên tinh thần bảo đảm đầy đủ các quy trình, thông tin rõ ràng, hướng dẫn cụ thể qua các cấp đến cơ sở. Trong những ngày qua, ở một số địa bàn, do tính đặc thù về vị trí địa lý và điều kiện tổ chức, công tác bầu cử đã được tiến hành trước, bảo đảm đúng quy định, an ninh, an toàn. 

Những ngày tới, cho đến thời điểm diễn ra bầu cử, hẳn rằng, các hoạt động chuẩn bị, tổ chức cho cử tri đi bỏ phiếu sẽ còn gặp những khó khăn nhất định, do nhiều địa phương, nhiều lực lượng, ban, ngành đang căng mình chống dịch, tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn khả năng lây lan của dịch bệnh. Trong đó, không ít địa bàn đã, đang thực hiện giãn cách xã hội, đang phong tỏa, đang thực hiện cách ly, điều trị cho bệnh nhân Covid-19… Bảo đảm cho cử tri cả nước, trong đó có nhiều cử tri thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình khi đang tập trung thực hiện nhiệm vụ ở những điểm nóng, đang được rà soát, theo dõi, đang được điều trị…, quả là những thách thức không nhỏ cho các cơ quan, đơn vị chức năng. 

Chính trong bối cảnh có tính lịch sử này, với nhiều những tình huống mà chắc chắn người trong cuộc sẽ còn nhớ đến lâu dài, những bài học từ lịch sử, những kinh nghiệm quý trong công tác tổ chức bầu cử, dân vận, tuyên truyền trước kia, sẽ là tấm gương quý cho hiện tại soi vào. Năm 1946, trong bối cảnh ngặt nghèo của nạn đói, nạn mù chữ và nguy cơ bị xâm lăng, Đảng Cộng sản Đông Dương, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới thành lập đã cùng đồng bào cả nước thực hiện thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử, mang ý nghĩa to lớn, dẫn đến sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với những gương mặt đại diện cho đông đảo các giai cấp, thành phần, lực lượng của toàn dân Việt Nam. Thắng lợi ấy đã góp phần quan trọng xây dựng đường lối và các chính sách kháng chiến - kiến quốc, từng bước củng cố lực lượng, điều kiện cho quân và dân ta đối mặt, vượt lên những thử thách của thời đại đánh đuổi giặc ngoại xâm giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc, phồn vinh và hạnh phúc. 

Ngày hôm nay, tiếp tục đối mặt những bất thường mới, trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp trong nước, nhiều biến động ghê gớm ở khu vực và trên thế giới khiến Việt Nam không khỏi chịu ảnh hưởng, việc lựa chọn những gương mặt ưu tú đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của quần chúng nhân dân đang đứng trước hoàn cảnh chưa từng có. Vượt qua, đó có thể sẽ là cuộc rèn luyện ngay từ đầu cho ý chí, bản lĩnh của Quốc hội nhiệm kỳ mới - một Quốc hội dành toàn tâm sức có mặt và đồng hành trong những thời khắc an nguy của toàn dân.

.