Bắt nhịp với thực tiễn sống động

QUANG HƯNG
Thứ Hai, 25-10-2021, 16:03

Hoạt động của Quốc hội đang tiếp tục cho thấy sự tăng nhanh về nhịp độ, tiến độ, đáp ứng vận động nhanh chóng, nhiều diễn biến của đời sống xã hội đất nước.

Điều đó thể hiện ở kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo, nhiều dự thảo luật được đưa ra lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, được góp ý ở các tổ thảo luận. Cùng với đó, mô hình “họp Quốc hội từ xa” cũng góp phần phát huy việc mở rộng không gian họp, thảo luận về các địa phương. Chính vì vậy, dù thời gian kỳ họp rút ngắn so dự định ban đầu, nhưng khối lượng công việc đề ra vẫn bảo đảm. 

Không chỉ tại kỳ họp lần này, mà ngay từ kỳ họp thứ nhất cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò đồng hành chủ động, linh hoạt cùng Chính phủ chỉ đạo, điều phối các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển kinh tế đất nước, góp phần cùng Chính phủ thúc đẩy sự tham gia của các lực lượng, khơi dậy các nguồn lực trong xã hội vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh.

Từ những nét mới tích cực trong hoạt động của kỳ họp Quốc hội, đông đảo cử tri tin tưởng trong thời gian tới, vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước sẽ được Quốc hội phát huy mạnh mẽ. Đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước tiếp tục giải quyết những hệ lụy kinh tế, xã hội do dịch bệnh gây ra, đối mặt nhiều thách thức để phát triển trong bối cảnh mới nhiều biến động. Trong hoàn cảnh đó, nhiều vấn đề tồn đọng, phát sinh sẽ cần sự hoạch định thành các chính sách, hiện thực hóa thành các chỉ đạo kịp thời, để định hướng và tạo điều kiện cho các ngành nghề, địa phương trong cả nước vượt khó, phát huy thế mạnh.

Trên tinh thần liên tục, bắt nhịp và tích cực vào cuộc, những kỳ họp của Quốc hội sẽ không đơn thuần trong một khoảng thời gian nhất định với ý nghĩa cơ học, mà giá trị xã hội, ý nghĩa công vụ sẽ được mở rộng, kéo dài kể cả khi kỳ họp kết thúc. Cùng với đó, thực tiễn sinh động của đời sống cũng luôn được các đại biểu Quốc hội nắm bắt, bổ sung kịp thời vào công tác thường xuyên, ngoài những kế hoạch đã dự định. Đó chính là tư thế và tinh thần của Quốc hội vì dân, cùng với nhân dân, và kịp thời với nhân dân.   

.