Tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã vượt trần thanh toán

Ngày 3/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, ngành cùng Bộ Y tế đang tìm hướng giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đánh giá, việc bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế luôn được hai ngành chú trọng thực hiện. Đặc biệt, trong hai năm 2020 và 2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung cao độ mọi nguồn lực để chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Mọi khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được giải quyết nhanh chóng. Nhờ đó, đến thời điểm này, cơ quan bảo hiểm xã hội không nợ chi phí khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế. Những chi phí tồn đọng là do chưa đủ căn cứ đưa vào quyết toán theo quy định.

Tuy nhiên, hiện nay, tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt trần thanh toán, vượt dự toán hoặc do một số nguyên nhân khác chưa được quyết toán do các địa phương đề nghị thanh toán bổ sung lên tới 1.601 tỷ đồng. Những chi phí này đang được bảo hiểm xã hội Việt Nam phân tích hồ sơ, phân loại để xác định các chi phí đủ điều kiện thanh toán, làm căn cứ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét cho phép đưa vào quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tiếp tục hoàn thiện quy trình giám định bảo hiểm y tế, quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tạm ứng thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tăng minh bạch, hiệu quả, tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Những vướng mắc về chi phí từ máy mượn, máy đặt tại các bệnh viện công, phía Bộ Y tế đang trình Chính phủ cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh từ các máy này vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính xem xét sửa đổi quy định về máy xã hội hóa theo thực tiễn hiện nay. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ khẩn trương xác định danh mục công việc theo thẩm quyền, trách nhiệm, sớm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở y tế.

Trước mắt, những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán, quyết toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do triển khai phối hợp thực hiện chính sách, hai ngành sẽ cùng tháo gỡ; còn những vướng mắc do cơ chế, chính sách, hai ngành sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền tìm hướng xử lý. Để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh, bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ sở y tế tiếp tục rà soát các chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được thanh toán trước năm 2021, đề xuất cấp có thẩm quyền đưa vào quyết toán năm 2021. Việc này cần xử lý dứt điểm, không kéo dài. Cùng với đó, bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện tạm ứng, quyết toán đúng quy định.