Tăng vốn, lùi thời gian hoàn thành tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-ga Hà Nội có quy mô lớn và phức tạp, được áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn mới của nước ngoài. Quá trình thực hiện dự án gặp không ít khó khăn như giải phóng mặt bằng phức tạp kéo dài; sự phối hợp giữa tư vấn, chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan chưa hiệu quả; năng lực của nhà thầu Hancorp (gói thầu CP05 - công trình kiến trúc depot) còn hạn chế.
0:00 / 0:00
0:00
Tăng vốn, lùi thời gian hoàn thành tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội

Đặc biệt, những vướng mắc liên quan đến sự khác biệt giữa quy định của Hợp đồng FIDIC (loại hợp đồng do Hiệp hội Các kỹ sư tư vấn quốc tế biên soạn) và pháp luật Việt Nam rất phức tạp, khó giải quyết. Quy định, thủ tục giao kế hoạch vốn ODA của Việt Nam và quy định của các Nhà tài trợ chưa đồng bộ, kịp thời.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 30/5/2023 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-ga Hà Nội” để phù hợp thực tế. Theo đó, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn-ga Hà Nội từ năm 2009-2027. Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án thành 34.826 tỷ đồng, tăng thêm 1.916 tỷ đồng so với trước; trong đó, vốn đối ứng ngân sách thành phố Hà Nội tăng 3.895,93 tỷ đồng và vốn vay ODA giảm 1.979,93 tỷ đồng.