Nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội. Tại kỳ họp này, dự kiến sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật. Số lượng lẫn chất lượng các luật có sự gia tăng đáng kể.
0:00 / 0:00
0:00

Một số dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang nhận được sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội, khi vẫn có nhiều ý kiến khác nhau.

Trên tinh thần “tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó”, đi đến cuối cùng là thông qua luật, nghị quyết bảo đảm chất lượng, Quốc hội vẫn đang ngày đêm nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tích cực, chủ động, tập trung cao độ và triển khai toàn diện các công việc để sớm hoàn thành chương trình.

Theo nội dung chương trình, mỗi kỳ họp Quốc hội đều thông qua một số dự án luật. Có thể thấy rằng số lượng nhiều hay ít không quan trọng bằng chất lượng và khả năng đi vào cuộc sống của mỗi dự luật. Những ý kiến khác nhau xoay quanh dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Tòa án nhân dân (sửa đổi) và dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) lần này là yếu tố tích cực khẳng định sự quan tâm của xã hội cũng như tính thiết thực của các dự luật. Đồng thời, xét trên khía cạnh khác cũng là yếu tố thúc đẩy bộ máy làm việc tích cực hơn nữa để ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống xã hội.

Công tác lập pháp là nội dung trọng tâm, chiếm gần hai phần ba thời gian của kỳ họp với 24 dự án luật, dự thảo nghị quyết sẽ được bàn thảo, thông qua. Đây là khối lượng nội dung về lập pháp lớn nhất được xem xét tại một kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tuy nhiên, có thể thấy công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã được tổ chức hết sức chu đáo, cẩn thận. Các nội dung được đem ra bàn thảo đã được chỉnh lý, hoàn thiện công phu. Không ai có thể chắc chắn mỗi dự án luật đều đã được xây dựng ở mức lý tưởng. Nhưng đây là tiền đề quan trọng để hướng đến triển khai những dự án luật chất lượng, có thể đi vào cuộc sống một cách thiết thực nhất.

Cử tri cả nước tin tưởng Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ hoàn thành nội dung chương trình, thông qua những nội dung quan trọng tạo đà cho việc điều hành phát triển đất nước, từ đó thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.