Hà Nội hoãn thời gian kiểm tra khảo sát với học sinh lớp 12

Thứ Năm, 06-05-2021, 15:39

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, cùng với việc cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 4-5, Hà Nội sẽ hoãn tổ chức khảo sát đối với lớp 12, việc triển khai tiếp theo sẽ có hướng dẫn sau.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12 năm học 2020 - 2021. Theo hướng dẫn, ngày 11 và 12-5, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12 THPT và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố. Mỗi học sinh lớp 12 THPT dự kiểm tra bốn bài, trong đó có ba bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và một bài tổ hợp tự chọn Khoa học tự nhiên gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Khoa học xã hội gồm các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Mỗi học viên lớp 12 học chương trình giáo dục thường xuyên dự kiểm tra ba bài, trong đó có hai bài bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Khoa học xã hội gồm các môn: Lịch sử, Địa lý. 

Chú trọng phát triển y tế lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Phát triển Y tế lao động xã hội đến năm 2030”. Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mục tiêu đến năm 2025, ít nhất 70% số bệnh viện, trung tâm chỉnh hình - phục hồi chức năng ngành đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được ít nhất 70% danh mục dịch vụ kỹ thuật của cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh; 30% số trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được ít nhất 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của y tế tuyến xã; phấn đấu 80% số đối tượng thuộc cơ sở, người lao động tại các khu công nghiệp - khu chế xuất bị tai nạn lao động được quản lý, theo dõi sức khỏe điện tử; từng bước đầu tư, nâng cấp các cơ sở y tế lao động xã hội theo quy hoạch của ngành y tế và ngành LĐ-TB&XH…

.