Bản sắc và bản lĩnh
16:05 05/02/2021

Từ cuối năm 2019 cho đến suốt cả năm 2020, cả thế giới trong đó có Việt Nam chịu ảnh hưởng và tác động ghê gớm của đại dịch Covid-19. Cho đến nay đã gần 100 triệu ca nhiễm bệnh, hơn hai triệu người tử vong. Chuỗi sản xuất cung ứng dịch vụ bị gián đoạn, có giai đoạn đứt gãy, tê liệt. Tổng sản phẩm toàn thế giới sụt giảm 4%.

.