Công nhân Công ty cổ phần Daikin Việt Nam lắp ráp máy điều hòa. Ảnh: ĐẶNG MINH

Lấy khó khăn, thách thức làm động lực vươn lên

Trong gần ba năm vừa qua, đại dịch Covid-19 và những biến động kinh tế chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế-xã hội trong nước, tác động tới sức khỏe, đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ít có Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nào nhận chuyển giao nhiệm vụ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về kinh tế, xã hội như Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
back to top