Hỏi & Đáp

NDO - Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Gần đây cơ quan tôi yêu cầu thời gian làm việc trong một ngày là 9 giờ mà lương vẫn không tăng thêm trong khi tôi được biết, theo quy định, người lao động làm việc 8 giờ/ngày. Xin hỏi Thời Nay, như vậy cơ quan tôi có vi phạm luật về lao động hay không? (Nguyễn Phan, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Thời Nay:

Điều 105 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết. Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, đối với trường hợp của bạn, nếu cơ quan quy định thời gian làm việc theo ngày thì thời gian làm việc tối đa trong một ngày là 8 giờ. Trường hợp nếu cơ quan bạn quy định thời gian làm việc theo tuần thì thời gian làm việc tối đa trong một ngày là 10 giờ. Do đó, bạn cần tìm hiểu lại quy định của cơ quan về cách tính thời gian làm việc. Nếu quy định thời gian làm việc theo ngày mà yêu cầu nhân viên làm việc 9 giờ/ngày thì đã vi phạm quy định, còn nếu tính theo giờ thì cơ quan không vi phạm.

Ngoài ra, tại Điều 107 của BLLĐ cũng quy định về thời gian làm thêm giờ phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như: Phải được sự đồng ý của người lao động; Phải bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày... Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì sẽ được tính tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 98. Cụ thể, làm thêm giờ ngày thường thì hưởng ít nhất bằng 150% lương, làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, hưởng ít nhất bằng 200% lương, vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% lương.