Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Tôi thấy có một số điểm trông xe thu tiền cao so với quy định. Xin hỏi Thời Nay hành vi không niêm yết giá vé giữ xe có bị xử phạt không? (Trần Thị Lan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thời Nay

Theo khoản 6 Điều 4 Luật Giá năm 2012, niêm yết giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo công khai mức giá mua, bán hàng hóa, dịch vụ bằng Đồng Việt Nam bằng cách in, dán, ghi giá trên tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng.

Cũng tại khoản 5 Điều 12 Luật Giá năm 2012 quy định đối với dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và mua, bán đúng giá niêm yết.

Căn cứ theo Nghị định 49/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định xử lý vi phạm đối với những vi phạm về giá như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

+ Niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm.

+ Niêm yết giá không đúng giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh Mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Với những lỗi vi phạm trên, ngoài bị phạt hành chính còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.