Hỏi & Đáp

Bạn đọc:
0:00 / 0:00
0:00

Tôi được biết năm học 2024-2025, sách giáo khoa của học sinh tiểu học sẽ được giảm giá. Xin Thời Nay nói rõ hơn về thông tin này? (Lê Tùng, Cam Lâm, Khánh Hòa).

Thời Nay

Nhằm giúp phụ huynh, học sinh có thể mua sách giáo khoa thuận tiện hơn, trong giai đoạn phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã công bố số điện thoại đường dây nóng (0344.181.018). Phụ huynh, học sinh có thể gọi đến số máy này từ 8 đến 22 giờ hằng ngày để được hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc mua sách giáo khoa.

Cũng theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm học 2024-2025, đơn vị điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản đối với lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11. Theo đó, giá bìa bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%; giá bìa bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo giảm 11,2%.

Năm học tới, học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sách giáo khoa của những lớp này cũng được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản.

Việc điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa vì mục tiêu hỗ trợ học sinh và giáo viên, bảo đảm an sinh xã hội.

Bảng giá mới của sách giáo khoa sẽ được niêm yết đầy đủ, công khai tại các điểm bán sách giáo khoa trên toàn quốc, trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tại địa chỉ www.nxbgd.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với những bản sách giáo khoa đang lưu kho, đã in giá cũ khác với giá mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ dán tem giá mới trên bìa 4 của sách để học sinh, giáo viên dễ dàng nhận biết, không bị nhầm lẫn.