Tiêu điểm

Cảnh sắc vẫn đẹp tuyệt vời trong khuôn hình này. Song, với những nhà khoa học nước Anh nói riêng và châu Âu nói chung, đây lại là cả một nỗi lo.
0:00 / 0:00
0:00
Tiêu điểm

Đáy hồ Crawley (Anh) này, cũng như rất nhiều lòng của những con sông khác đã và đang mỗi lúc một hiện ra rõ hơn. Tháng 7, vừa trôi qua, cả nước Anh lẫn nước Pháp đều ghi nhận lượng mưa thấp kỷ lục, cùng nền nhiệt mùa hè cao chưa từng thấy.

Và lúc này, câu chuyện không chỉ còn liên quan đến phong cảnh hay nhịp sống nữa. Nó đã trở thành sự vật lộn của toàn bộ ngành cung cấp nước, và là sự héo hắt của những nền nông nghiệp từng được xem là vô cùng vững bền.

Nước Anh, thực tế, đã phải "xác định tinh thần" cho "trạng thái khô hạn kéo dài", khi địa cầu vẫn tiếp tục nóng lên…