Tiêu điểm

Nếu bạn biết rằng đây không phải là châu Á hay châu Phi nhiệt đới, mà là cảnh tượng khô khát ngay ở Albania-châu Âu ôn đới…

Tiêu điểm

Có lẽ, bạn sẽ tin rằng báo cáo ngày 4/4 từ Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc không hề cường điệu. Theo đó, loài người chỉ còn ba năm, để đảo ngược quá trình biến đổi khí hậu đang hủy hoại hành tinh này.

Ba năm. Không phải 13 năm. Càng không phải 30 năm.