Tiêu điểm

Ảnh: TTXVN/Moscow News Agency
Ảnh: TTXVN/Moscow News Agency

80 năm đã trôi qua, nhưng trong ánh mắt của những chứng nhân lịch sử này, trong sự kính ngưỡng của nhân loại, niềm kiêu hãnh nước Nga vẫn vẹn nguyên và lấp lánh.

"Không một bước lùi nào nữa, sau lưng chúng ta là Moscow!". Từ lời thề quyết tử ấy, Hồng quân Liên Xô đã chặn đứng đà tiến công bão táp của các quân đoàn phát-xít Đức, để rồi ngày 5/12/1941 - Cuộc phản công vĩ đại quanh Moscow bắt đầu.

Đó là thất bại đầu tiên của quân đội Đức Quốc xã ở Mặt trận phía đông, và thất bại ấy là nền tảng khởi đầu để bốn năm sau, lá cờ chiến thắng của Hồng quân Liên Xô phấp phới bay trên nóc Tòa nhà Quốc hội Đức, chính thức xóa sổ tai ách phát-xít cho loài người.

Chiến thắng hào hùng. Vinh quang bất diệt.