Thành phố Mỹ Tho đạt được nhiều kết quả quan trọng

Thời gian qua, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phát triển công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát triển đô thị, thương mại, khôi phục lại ngành du lịch, dịch vụ; tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Diện mạo mới trên quê hương Mỹ Tho. Ảnh: DUY NHỰT
Diện mạo mới trên quê hương Mỹ Tho. Ảnh: DUY NHỰT

Thành phố Mỹ Tho tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi mạnh mẽ phương pháp làm việc, điều hành của các ngành, các cấp; tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự… góp phần phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 98,5 triệu đồng/người/năm, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 940 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách ước đạt 1.284 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội được hơn 10.000 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 5.500 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đạt trên 35%. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến ngày 31/10/2022 đạt 86,66%…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho Nguyễn Thành Công cho biết, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tại địa phương theo các nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố theo mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt, vượt kế hoạch đề ra như: tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 tăng 8,54% so cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 24,86% so cùng kỳ; thu ngân sách đạt 109,2% so Nghị quyết, giải quyết việc làm đạt 100% kế hoạch...

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa-xã hội ổn định, lĩnh vực du lịch được cải thiện, tiếp tục được phục hồi, tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản tiếp tục được cải thiện; công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được tiếp tục tập trung đã tạo chuyển biến tích cực về bộ mặt và cảnh quan đô thị; tình hình trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm về trật tự xã hội giảm đáng kể so với cùng kỳ nhưng từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp.

Trong năm 2023, thành phố đặt ra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 101,3 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương (theo phân cấp) 891 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách đạt 1.217 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư 379 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10.500 tỷ đồng. Số lao động được tạo việc làm khoảng 5.500 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (có văn bằng, chứng chỉ) đạt 36%. Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị còn 0,35%. Tỷ lệ hộ nghèo 0,55%.

Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp so với dân số trong độ tuổi các bậc học, cấp học: trẻ 0-2 tuổi vào nhà trẻ 38%, trẻ 3-5 tuổi vào mẫu giáo 97,5%, trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo 100%, tiểu học 100%, trung học cơ sở 99%. Bảo đảm tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 90,5%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 6,6%.

Bảo đảm duy trì thực hiện tỷ lệ 100% dân số được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2022. Số vụ tội phạm về trật tự xã hội giảm từ 3 đến 5% so với năm 2022…