Thành phố Bạc Liêu với "tư duy mới, trách nhiệm cao, khát vọng lớn"

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025), nhất là trong năm 2022, Đảng bộ và nhân dân thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã rất nỗ lực và tạo nhiều đột phá mới. Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão, trò chuyện với chúng tôi, đồng chí HUỲNH HỮU TRÍ, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu phấn khởi cho biết những tin vui mới.
Thành phố Bạc Liêu đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với du dịch. Ảnh: NS TRẦN THỊ THU ĐÔNG
Thành phố Bạc Liêu đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với du dịch. Ảnh: NS TRẦN THỊ THU ĐÔNG

Xin đồng chí cho biết thành phố Bạc Liêu đã đạt được những thành tựu nào trong năm 2022?

Đồng chí HUỲNH HỮU TRÍ: Năm 2022, thành phố Bạc Liêu đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả nổi bật. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp-xây dựng; về du lịch đã thu hút hơn 2,3 triệu lượt khách, tăng 87% so với năm 2021...

Thành phố đã triển khai nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung và lập Chương trình phát triển đô thị gắn với thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I. Đồng thời, tập trung các nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện 150 công trình, dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, có nhiều công trình, dự án trọng điểm như: Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam (Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu); các công trình nâng cấp, mở rộng đường giao thông; phát triển giáo dục, y tế, chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp; các dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới…

Chất lượng giáo dục-đào tạo ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 77% (27/35 trường). Hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu. Thành phố đã vận động Quỹ an sinh xã hội hơn 13 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 59 nhà tình nghĩa, 105 căn nhà tình thương. Vận động cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp giúp 138 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố còn 0,36% (157 hộ)…

Bước sang Xuân mới Quý Mão 2023, đồng chí có thể cho biết đôi điều suy nghĩ và quyết tâm cao của Đảng bộ, nhằm đưa thành phố Bạc Liêu thật sự tạo đột phá mới?

Đồng chí HUỲNH HỮU TRÍ: Năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố Bạc Liêu, là năm tăng tốc để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội. Trước hết, thành phố sẽ khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch, tích hợp đồng bộ các quy hoạch kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp đô thị; xây dựng cầu Bạc Liêu 4, Bạc Liêu 5. Đồng thời kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý nước thải và triển khai đề án chống ngập; tăng cường đầu tư hệ thống hạ tầng y tế, giáo dục, chú trọng hơn nữa xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Triển khai các giải pháp xây dựng thành phố du lịch, phát triển các khu du lịch quy mô lớn và mở rộng hợp tác, kết nối tour, tuyến du lịch...

Bước vào Xuân mới, Thành ủy Bạc Liêu đặc biệt quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, tâm huyết, với tinh thần "Tư duy mới, trách nhiệm cao, khát vọng lớn" để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố...

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!