Sawaco ưu tiên dịch vụ chăm sóc khách hàng

Triển khai các dịch vụ phát triển khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, vận hành…là một trong những mục tiêu trọng tâm được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) hướng đến trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.
Ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

Nhằm phục vụ tốt nhất cho gần 1,6 triệu khách hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua Sawaco đã xây dựng, triển khai app “Chăm sóc khách hàng” trên điện thoại di động, mở ra một kênh liên lạc hiệu quả, giúp khách hàng tra cứu thông tin sử dụng nước và thanh toán tiền nước. Trong năm 2021, Sawaco cùng các Công ty cổ phần Cấp nước đã triển khai kế hoạch thu thập, cập nhật số định danh cá nhân và quản lý định mức nước sinh hoạt phù hợp với những quy định mới của Luật Cư trú 68/2020/QH14 và Luật Căn cước công dân 59/2014/QH13.

Cuối năm 2019, Tổng Công ty và các Công ty cổ phần Cấp nước đã thực hiện chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Qua đó tiết kiệm chi phí, nhân lực, thuận lợi cho việc quản lý và tra cứu thông tin hóa đơn, đáp ứng nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành theo lộ trình của Chính phủ và yêu cầu của Thành phố.

Hầu hết các Công ty Công ty cổ phần Cấp nước cũng đẩy mạnh chuyển đổi số bằng việc triển khai hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử, cho phép thực hiện ký kết các hợp đồng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với cá nhân bằng chữ ký số. Các khách hàng có thể đăng ký định mức nước sinh hoạt, sang tên đồng hồ nước, theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ, tra cứu thông tin lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền nước... qua cổng thông tin điện tử của các Công ty Cổ phần cấp nước.

Đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác sản xuất, vận hành và cung cấp nước sạch. Tiêu biểu Sawaco đã ứng dụng công nghệ mới vào quản lý đồng hồ nước và đọc số đồng hồ nước; từng bước áp dụng đồng hồ nước thông minh, bảo đảm ghi nhận chính xác, thuận tiện thông tin tiêu thụ nước của khách hàng; thiết lập các điểm quan trắc chất lượng nước, áp lực nước liên tục trên mạng và tại các khách hàng lớn, qua đó xử lý kịp thời khi có sự cố.

Sawaco trang bị một số tủ quan trắc chất lượng nước online trên mạng lưới cấp nước và định kỳ đều thực hiện lấy mẫu giám sát theo quy định về tần suất, chỉ tiêu, số lượng vị trí giám sát chất lượng nước sạch tại nhà máy nước, trên mạng lưới cấp nước và thường xuyên báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố.

Ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn nhấn mạnh: Cung cấp nước sạch cho cộng đồng liên tục, an toàn, ổn định với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn là nhiệm vụ của ngành cấp nước, là mục tiêu mà các công ty cấp nước nói chung và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nói riêng luôn hướng đến với tinh thần trách nhiệm cao. Để đạt được mục tiêu đó, các chương trình bảo đảm an toàn cấp nước, nâng cao chất lượng dịch vụ cùng với hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh là nhiệm vụ trọng tâm đang được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tập trung triển khai, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - giai đoạn mà hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống đều đang từng bước áp dụng công nghệ số.