Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là chủ nhật, 23-5-2021

Chiều 17-11, trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội (QH) khóa XIV, QH đã thông qua Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu (ĐB) QH khóa XV và ĐB Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 465/466 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,47% tổng số ĐBQH. 

Nguồn: nhandan.com.vn
Nguồn: nhandan.com.vn

Theo Nghị quyết đã được thông qua, ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 là chủ nhật, ngày 23-5-2021.

Ngoài ra, QH cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV, với 460/464 ĐBQH tham gia tán thành, bằng tỷ lệ 95,44% số ĐBQH; QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV, với 454/457 ĐBQH tham gia tán thành, bằng tỷ lệ 94,19% ĐBQH.