Quy hoạch đô thị

Lựa chọn nào để không phải trả giá ?

Đô thị hóa và phát triển đô thị được xem là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội. Vậy nhưng, quá trình phát triển đô thị đang bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là trong việc bảo đảm sự phát triển hài hòa, thống nhất giữa kinh tế, xã hội và môi trường. 
0:00 / 0:00
0:00
Một góc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VŨ DŨNG
Một góc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VŨ DŨNG

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế, yếu kém nêu trên đã được chỉ ra trong Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị: "Công tác quy hoạch đô thị chậm đổi mới, thiếu tầm nhìn, chất lượng thấp; việc triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, nhiều nơi việc điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện". Chính bởi vậy, quy hoạch xây dựng đô thị tại Việt Nam hiện nay phải được thiết kế với mục tiêu không xâm hại môi trường, sử dụng hiệu quả quỹ đất, giữ gìn tài nguyên và di sản cho mai sau.