Hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế 10%

Thứ Năm, 13-01-2022, 18:45
Giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh minh hoạ: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 12/1,  tại Hà Nội, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành. 

Về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tinh giản biên chế trong năm 2021, toàn ngành nội vụ đã tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành được nhiều văn bản, đề án lớn, đặc biệt là sắp xếp các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian, khắc phục chồng chéo, giảm chi cho hệ thống chính trị, tăng chi cho đầu tư, phát triển. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Đây là lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 7/4/2015. Cụ thể, tính đến hết năm 2021 biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 7 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng; tính đến hết năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so năm 2015.

.