Nhiều sai phạm tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh

Thanh tra TP Hồ Chí Minh vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc quản lý, sử dụng các khoản thu - chi tại Khoa khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao của Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh. Kết luận thanh tra cho thấy nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động của đơn vị này.

Cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra nhiều nội dung tại Bệnh viện Mắt thành phố.
Cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra nhiều nội dung tại Bệnh viện Mắt thành phố.

Bỏ ngoài ngân sách hàng trăm tỷ đồng

Theo kết luận thanh tra, ngày 13-1-2014, UBND thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc giải thể Khoa bán công kỹ thuật cao chuyên khoa Mắt. Sau đó, Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh đã tự ý sử dụng tài sản (tiền, hàng hóa, trang thiết bị, một phần nhà đất tại số 280 Điện Biên Phủ và nhà đất số 58/2, đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3) của Khoa bán công để tiếp tục hoạt động với tên gọi mới là Khoa khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao. Việc làm này là trái với quy định của Bộ Y tế vì chưa được sự chấp thuận của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra sổ sách kế toán, tài liệu của Khoa kỹ thuật cao và báo cáo của Bệnh viện Mắt cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 13-1-2014 đến 31-10-2017, tổng thu của Khoa kỹ thuật cao là 1.189 tỷ đồng (làm tròn số), tổng chi gần 802 tỷ đồng, nộp thuế hơn 24 tỷ đồng; chênh lệch thu chi là gần 355 tỷ đồng. Điều đáng nói là các khoản thu - chi này Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh không kê khai vào báo cáo tài chính của bệnh viện mà tách ra riêng của Khoa kỹ thuật cao.

Về chế độ phụ cấp cho các bác sĩ phẫu thuật, trong thời gian nói trên, Bệnh viện Mắt đã chi tiền công phẫu thuật cao hơn so quy định là hơn 57 tỷ đồng cho 59.539 ca phẫu thuật Phaco và hơn 5,5 tỷ đồng cho 6.481 ca phẫu thuật lasik. Theo giải trình của lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, sở dĩ trả tiền công cao vì các bác sĩ phẫu thuật đều là những người có chuyên môn cao đã về hưu được ký lại hợp đồng làm việc và các bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Mắt nhưng làm thêm ngoài giờ. Đây là tiền công phẫu thuật chứ không phải là tiền phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Chính phủ áp dụng với đối tượng hưởng lương theo hệ số của Nhà nước.

Ngoài ra, Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh còn chi tiền tư vấn bệnh nhân cho một số bác sĩ (bệnh nhân khám tại các phòng khám tư của các bác sĩ được hướng dẫn đến điều trị, phẫu thuật mắt tại Khoa kỹ thuật cao) với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng cho 7.289 ca tư vấn. Đây là khoản chi ngoài quy định của nhà nước. Bệnh viện cũng làm sai quy định khi thu thêm hai triệu đồng/ca phẫu thuật Phaco đối với bệnh nhân VIP với tổng số tiền thu hơn 51 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian này, Khoa kỹ thuật cao còn chi gần ba tỷ đồng hỗ trợ một Nhà dòng nhưng không thể hiện đầy đủ chứng từ.

Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý cán bộ sai phạm

Từ những kết luận sai phạm nêu trên, Thanh tra thành phố kiến nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chuyển nộp vào ngân sách nhà nước số tiền gần 355 tỷ đồng chênh lệch thu - chi của Khoa kỹ thuật cao mà thanh tra thành phố đang tạm giữ; số tiền gần 8,2 tỷ đồng thu vượt so quy định cơ cấu giá phẫu thuật lasik thường quy và số tiền 32 tỷ đồng chia cho cổ đông nhà nước sau khi giải thể Khoa bán công kỹ thuật cao trước đây.

Giao Giám đốc Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh thực hiện việc chấm dứt chi tiền tư vấn bệnh nhân cho các bác sĩ khám bệnh tại các phòng khám; rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện chi tiền công phẫu thuật cho các bác sĩ theo đúng quy định; chấm dứt việc mở hai hệ thống sổ sách riêng.

Giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Sở Y tế có sai sót. Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Mắt báo cáo, đề xuất xử lý số tiền gần ba tỷ đồng chi hỗ trợ cho Nhà dòng nhưng chứng từ không đầy đủ tại Khoa kỹ thuật cao. Giao Cục trưởng Thuế thành phố thực hiện kiểm tra quyết toán thuế Bệnh viện Mắt trong ba năm 2014, 2015, 2016.

Trước đó, ngày 19-10-2017, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã công bố kết luận thanh tra toàn diện Bệnh viện Mắt giai đoạn 2015 - 2016 và các thời kỳ. Theo đó, từ năm 2014 đến ngày 30-6-2017, tổng thu ở Khoa kỹ thuật cao là hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó chi phí hơn 724 tỷ đồng, còn dư hơn 283 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thu - chi này bệnh viện không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán chung. Thanh tra TP Hồ Chí Minh yêu cầu bệnh viện nộp toàn bộ số tiền dư vào tài khoản tạm giữ của thanh tra, đồng thời kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo lập một đoàn thanh tra riêng để làm rõ tính pháp lý cũng như việc thu - chi của khoa này. Kiến nghị được UBND thành phố chấp thuận. Thanh tra thành phố đã tiến hành thanh tra Khoa kỹ thuật cao từ ngày 22-11-2017.