Bảo tồn đa dạng sinh học

Lựa chọn đúng con đường

Lời Tòa soạn - Được thế giới công nhận là quốc gia có đa dạng sinh học cao với nhiều giống loài mang tính đặc hữu, song Việt Nam có thời gian cũng đã phải trả giá cho việc theo đuổi các mục tiêu phát triển mà bỏ quên các giá trị môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (Long An) được xem là vùng sinh thái tiêu biểu cho khu vực Đồng Tháp Mười cũng như lưu vực sông Mê Công. Ảnh: Chăm WWF-Việt Nam
Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (Long An) được xem là vùng sinh thái tiêu biểu cho khu vực Đồng Tháp Mười cũng như lưu vực sông Mê Công. Ảnh: Chăm WWF-Việt Nam

Những diễn biến ấy cùng xu hướng của thế giới đang đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia trong việc xây dựng những quyết sách nhằm hiện thực hóa cam kết Xanh của Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

-Thay đổi then chốt

-Tích cực, chủ động trong quá trình hợp tác quốc tế

-Lời giải tối ưu

-Nghịch lý phá rừng để… trồng rừng

-"Cuộc cách mạng Sách đỏ lần thứ tư"

-Huy động mọi nguồn lực để phát triển bền vững

Tổ chức chuyên đề: LƯU HƯƠNG, VÕ HOÀNG, MINH PHÚ và NGUYỄN HÀ