Giải pháp căn cơ cho hoạt động đăng kiểm

Với Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT vừa ban hành ngày 21/3 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/3, Bộ Giao thông vận tải đã đưa ra một số thay đổi đáng chú ý trong hoạt động đăng kiểm.
0:00 / 0:00
0:00

Cụ thể, xe chưa qua sử dụng sẽ được miễn kiểm định lần đầu, tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới hai năm. Thông tư cũng quy định kéo dài chu kỳ kiểm định đầu tiên với ô-tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải từ 30 tháng như trước đây lên 36 tháng. Với xe sản xuất đến 7 năm, chu kỳ kiểm định định kỳ được kéo dài từ 18 lên 24 tháng. Xe sản xuất trên 7 năm đến 20 năm (trước là 12 năm) chu kỳ giữ nguyên 12 tháng; xe trên 20 năm thì giữ 6 tháng. Với xe chở người các loại trên 9 chỗ có kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên tăng từ 18 lên 24 tháng. Xe sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ định kỳ tăng từ 6 lên 12 tháng. Xe trên 5 năm giữ nguyên quy định 6 tháng kiểm định một lần. Nhóm ô-tô tải các loại, ô-tô đầu kéo từ 20 năm trở lên (kể cả ô-tô tải, ô-tô đầu kéo đã cải tạo thành ô-tô chuyên dùng), ô-tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô-tô chở người có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 lên 6 tháng…

Thông tư này cũng điều chỉnh một số điều nhằm giảm thủ tục, chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp khi đi đăng kiểm.

Đây thật sự là những thay đổi đáng hoan nghênh của ngành giao thông, cho thấy một giải pháp căn cơ để giải quyết những bất cập trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới diễn ra trong thời gian vừa qua. Từ kéo dài thời gian đăng kiểm cho xe cá nhân, xe dịch vụ cho tới việc bãi bỏ một số thủ tục không cần thiết đối với quy định đăng kiểm xe cơ giới. Nó cũng góp phần xóa đi những bức xúc không đáng có trong hoạt động đăng kiểm bởi những bất cập tồn tại lâu nay đã nhanh chóng được giải quyết. Và có thể thấy, đó còn là phương án kịp thời và cụ thể nhằm phục vụ người dân và xã hội ngày càng tốt hơn chứ không mang tính tình thế, đối phó với tình huống trước mắt.