Cánh cửa rộng cho giáo dục mở

Lời tòa soạn - "Giáo dục mở" tại Việt Nam đã có lịch sử tồn tại khá lâu, với tốc độ phát triển không quá chậm so các nước trên thế giới (như mô hình giáo dục từ xa, giáo dục bổ túc, xóa mù chữ, giáo dục thường xuyên…).
0:00 / 0:00
0:00
Đồ họa: THU HÀ
Đồ họa: THU HÀ

Không thuần túy là một mô hình đào tạo, "giáo dục mở", thực chất cũng chính là giải pháp để hỗ trợ, bổ sung cho sự phát triển toàn diện của nền giáo dục Việt Nam. Vậy nhưng, hệ thống tư duy này hiện vẫn chưa được quan tâm đúng tầm mức trong sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

-Tiêu chí cốt lõi của xã hội học tập

-Học gì từ chương trình SkillsFuture của Singapore?

-Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách

-Từ ước mơ trên ruộng đồng

-Hướng đi cho một mô hình

Tổ chức chuyên đề: NGÔ PHƯƠNG THẢO và KHÚC HỒNG THIỆN