Bàn góp sự đời

Mất?

Chủ Nhật, 22-03-2015, 04:34

- Ở đời không ai được tất cả, có lúc được lúc mất.

- Mới mở mắt ra mà ông nói có vẻ triết lý bí hiểm thế? Vừa Tết ra chắc ông lại thua bạc cho nên than thân trách phận chứ gì?

- Tôi đâu có đánh bạc, bây giờ đánh bạc là phạt tội ai dại gì.

- Thế thì ông nói chuyện gì?

- Chuyện đời?

- Lại bí hiểm?

- Không phải đâu, đầu năm rảnh rỗi nghĩ chuyện xa xôi một chút!

- Thế ông có thể chia sẻ?

- Ðây nhá "mất tiền" của đau con xót nhưng rồi có lúc kiếm lại được, ngay chơi chứng khoán thì nay mất mai được.

- Ông nói đúng

- "Mất bạn" là đau chứ!

- Nhưng cũng có dăm ba thứ gọi là "bạn". Mất bạn quý thì đau, nhưng mất cái anh có lúc là bạn nhưng rồi lừa thầy phản bạn thì có gì mà đau! Mất người bạn tri âm tri kỷ thì cũng đau thật. Nhưng cũng không vì cái anh bạn quý ấy mà nể nang làm hại cả làng cả nước cho nên tôi cũng chỉ ủng hộ ông một nửa!

- Ông nói cũng có lý. Nhưng để mất niềm tin thì thật là mất to, mất hết.

- Câu này thì đúng rồi. Có vị lãnh đạo từng nói "niềm tin của dân là báu vật". Ðúng quá! Nhưng được dân tin thì phải giữ lời hứa và hành động hiệu quả. Ðầu năm lĩnh ý ông thì câu này rất có ý nghĩa!

NHÂN NGHĨA