Bàn góp sự đời:

Bị đau tim!

Chủ Nhật, 12-04-2015, 03:44

Nghe tin anh ấy bị lên "cơn tim" làm nhiều người sửng sốt, cho rằng một chuyên gia về tim mạch mà không biết giữ mình. Thực ra cũng cần phải thông cảm vì một chuyên gia về tim mạch cũng có thể mắc bệnh tim vì "dao sắc không gọt được chuôi".

Tuy nhiên những người trong cuộc biết rõ nguyên nhân mắc bệnh của anh. Anh là người hiểu rõ quy luật và biểu hiện của bệnh tim và hết sức giữ gìn của một người đã nhiều tuổi nhưng vừa qua anh đã làm việc quá sức.

- Nhưng anh đã quá tuổi, không còn phải trực đêm hôm ở các bệnh viện có gì mà quá sức?

- Nhưng anh là chủ tịch Hội đồng bảo vệ sức khỏe của địa phương.

- Làm chủ tịch Hội đồng thì chỉ có kết luận những ý kiến của các thành viên và ký, có gì mà mệt?

- Mệt đấy!

- Trong các kỳ Ðại hội thường có việc kiểm tra sức khỏe của những vị trong cấp ủy và những vị có trong danh sách ứng cử để cơ quan có thẩm quyền biết rõ tình trạng sức khỏe của từng vị sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, quản lý. Thế là đau đầu!

- Cứ thẳng thắn mà làm việc, có gì mà đau đầu?

- Vậy là ông hiểu chưa thấu.

- Sao?

- Qua kiểm tra, có một số vị có bệnh trọng, hoặc nghi ngờ có bệnh trọng nhưng cứ bắt ép Hội đồng phải ký xác nhận sức khỏe tốt hoặc bình thường mà anh ấy phải ký. Thế là đau đầu! Một mặt phải làm đúng lương tâm người thầy thuốc và chức danh chủ tịch Hội đồng bảo vệ sức khỏe, một mặt chịu sức ép của những người có chức vị không nhỏ, thậm chí to! Mà đâu có phải một hai vị.

- Thế sao?

- Cho nên đau đầu nhiều lần rồi thành đau tim!

NHÂN NGHĨA