Những tín hiệu tích cực

Dư luận, xã hội đang chứng kiến một số nét chuyển biến đáng chú ý trong thực thi và tuân thủ pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00

Cụ thể như hành động quyết liệt của ngành công an trong việc tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp uống bia, rượu nhưng vẫn tham gia giao thông, đã góp phần bảo đảm an ninh xã hội, an toàn giao thông, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn. Hoặc, đợt ra quân “giành lại vỉa hè” tại Thủ đô đang vào cao điểm hiện nay, cũng đã có hiệu quả với hình ảnh nhiều địa bàn trở nên thông thoáng, quang đãng, thuận tiện hơn cho người đi bộ.

Rộng hơn, có thể thấy nhiều cuộc thanh kiểm tra, xử lý nghiêm khắc liên quan đến ngành y tế thời gian qua, cũng góp phần chấn chỉnh những cá nhân, tập thể sai trái và ngăn ngừa nguy cơ vi phạm trong việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, thuốc men. Hoặc như việc xử lý nghiêm khắc những sai phạm trong công tác đăng kiểm ô-tô cũng đang phát huy hiệu quả bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động của lĩnh vực này.

Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng như thế, cùng tính nghiêm minh của pháp luật, đang tạo ra thêm những tác động tích cực vào suy nghĩ, hành động của đông đảo người dân. Nhiều người đã và đang nhận rõ hơn hậu quả, tác hại của việc làm sai, làm trái trong những lĩnh vực kinh tế, xã hội khác nhau, từ đó tự nâng cao ý thức thực thi và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật. Vì vậy, chủ trương và những hành động làm nghiêm của các lực lượng chức năng là việc hết sức đúng đắn và cần thiết, là công cuộc cần được phát huy, duy trì lâu dài trong mọi lĩnh vực đời sống.

Bên cạnh đó, làm nghiêm còn có ý nghĩa rất quan trọng là làm một cách nghiêm túc, chặt chẽ trong quá trình thực thi công vụ. Như vậy sẽ khiến những người mắc lỗi hoặc gây ra việc làm sai trái khi bị phạt, bị xử lý thêm “tâm phục, khẩu phục”. Cùng với đó, cộng đồng xã hội nhìn vào càng thêm tin tưởng, yên tâm với các lực lượng chức năng và hiệu quả mà các hoạt động kiểm tra, xử lý đạt được. Và như thế, làm nghiêm càng góp phần thể hiện mạnh mẽ trước xã hội về quan điểm, tư thế, tác phong của các cơ quan công quyền, các lực lượng chức năng.

Tinh thần vào cuộc quyết liệt, làm nghiêm đang góp phần tích cực chấn chỉnh những sai sót, bất cập trong đời sống xã hội. Đang có nhiều tín hiệu tích cực để chúng ta thêm vững vàng, kiên trì với mục tiêu này.