Trưng bày những tờ báo cách mạng

Thứ Năm, 19-05-2022, 11:48

Ngày 18/5, Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày “Đứng lên và Cất tiếng” nhằm điểm lại một số dấu ấn của nền báo chí cách mạng Việt Nam qua 97 năm hình thành và phát triển. Người xem được tìm hiểu về những sản phẩm báo chí ra đời trong các nhà tù thực dân, đế quốc như báo viết bằng bột san hô ở Nhà tù Côn Đảo, báo tô mầu từ thuốc ký ninh ở Nhà tù Hỏa Lò,…

Trưng bày được chia làm hai phần, phần thứ nhất điểm lại một số dấu ấn lịch sử trên chặng đường 97 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng đầu tiên. Phần thứ hai là những câu chuyện về những nhà báo, chiến sĩ can trường trên chiến trường khốc liệt. Bên cạnh đó, những hiện vật như chiếc máy ảnh, máy chữ, bát ăn sử dụng ở chiến trường,… cũng được trưng bày tại đây. Trưng bày sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12.

.