Phát động thi báo chí về học tập Bác Hồ

VŨ ANH
Thứ Năm, 19-05-2022, 11:43

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Mọi công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí phù hợp tiêu chí của cuộc thi đều có thể gửi tác phẩm tham dự. Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải trong các năm 2023, 2024 và 2025 vào dịp Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giải thưởng sẽ được trao cho ba loại hình: báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh và truyền hình. Giải thưởng trong các năm 2023, 2024 và 2025: Có ba giải nhất, sáu giải nhì, 12 giải ba và 30 giải khuyến khích. Giải thưởng cho giai đoạn 2022-2025: Có một giải đặc biệt, ba giải nhất, sáu giải nhì, 12 giải ba và 30 giải khuyến khích. 

Ban Tổ chức nhận tác phẩm gửi dự thi là những tác phẩm đã đăng, phát sóng trên báo in, báo chí điện tử, đài phát thanh, truyền hình trong cả nước (được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông). Ban Tổ chức không nhận tác phẩm đã đoạt giải ở các giải báo chí khác. Những tác phẩm gửi cộng tác với Báo Nhân Dân, sẽ được lựa chọn, đăng tải trên các ấn phẩm của báo (Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân điện tử, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Thời Nay, Truyền hình Nhân Dân). 

Ban Tổ chức mong muốn các tác phẩm báo chí tham gia Cuộc thi sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, cuộc thi cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

.