Khám phá văn hóa dệt của các dân tộc thiểu số

NDO - Nhằm khuyến khích thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống dệt lâu đời của mỗi dân tộc, đồng thời học cách sử dụng các mẫu hoa văn truyền thống cùng nguyên liệu độc đáo để thể hiện nền văn hóa đa dạng và giàu bản sắc của các dân tộc Việt Nam. Mới đây, tại Hà Nội trung tâm Craft Link phối hợp với Viện văn hóa Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội đã tổ chức triễn lãm “Nghệ thuật dệt bản địa”.