15 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh

NDO - Ngày 29/11, UNESCO đã ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Như vậy cho đến nay Việt Nam đã có 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.
15 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh ảnh 1