Khám phá nghề làm giày thêu của người Xạ Phang

NDO - Xã Tả Sìn Thàng là địa bàn cư trú chủ yếu của người Xạ Phang một trong những dân tộc nổi tiếng với nghề làm giày thêu và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, góp phần phát triển du lịch, bổ sung thêm nguồn tư liệu di sản văn hóa độc đáo trong kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.