Trang phục của người Nùng ở Cao Bằng

NDO - Cao Bằng là quê hương của cộng đồng dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trong đó, có đồng bào Nùng - là dân tộc có số dân đông thứ hai trong tỉnh, bao gồm các nhánh: Nùng Inh, Nùng An, Nùng Giang... họ thường sống thành chòm xóm với những dãy nhà sàn liền kề nhau, có phong tục và quy ước về nếp sống cộng đồng. Cùng với ẩm thực và ngôn ngữ, thì trang phục chính là một trong các dấu hiệu nhận biết giữa các dân tộc với nhau. Trang phục truyền thống của dân tộc Nùng cả nước nói chung, cũng như dân tộc Nùng sinh sống ở Cao Bằng nói riêng chính là những bộ quần áo mang sắc chàm duyên dáng.

Trang phục của người Nùng ở Cao Bằng.